I Nostri Progetti

ONG In Bulgaria

Interpres Lab è stata tra i promotori e fondatori di una OGN in Bulgaria.